€13 MLD. BESCHIKBAAR TOT 6 OKTOBER

Door Technische Unie
21 juli 2022
author-image

U kunt nu subsidie aanvragen als u grootschalig duurzame energie wilt produceren. Of als u een techniek installeert om CO2-uitstoot te verminderen.  Vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) stelt de overheid in totaal €13 miljard beschikbaar tot 6 oktober 2022.

Voorbeelden en subsidiehoogte

U kunt bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor:

 • Zonnepaneelsysteem op een dak
 • Grootschalige warmtepomp voor de verwarming van een pand
 • Afvangen van CO2 bij een bedrijf om vervolgens weer te gebruiken in de glastuinbouw

De hoogte van uw subsidie hangt af van verschillende factoren, waaronder:

 • De gemeten productie van elektriciteit, warmte, groen gas of waterstof
 • De vermindering in CO2-uitstoot
 • De kostprijs van de toegepaste techniek, verminderd met de opbrengsten

Doel SDE++

De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderen met ten minste 55% ten opzichte van 1990. De SDE++ draagt hieraan bij. Met deze regeling wordt zowel de grootschalige productie van hernieuwbare energie als CO2-verlaging gestimuleerd.

Deze regeling is er voor alle ondernemers, instellingen en non-profitorganisaties. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen hernieuwbare energie via:

 • Biomassa
 • Geothermie
 • Water
 • Wind
 • Zon

Tot 15 jaar lang subsidie

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat u subsidie ontvangt tijdens de periode dat u uw installatie in gebruik heeft (de exploitatieperiode). Hiermee verschilt de SDE++ van zogenoemde investeringssubsidies. U ontvangt subsidie over een periode van 12 tot 15 jaar.

De SDE++ 2022 is nu geopend. U kunt uw aanvraag indienen tot donderdag 6 oktober, 17:00 uur op: 
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sde