CIRCULAIR INSTALLEREN. WAAR BEGIN JE EN WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

Door Technische Unie
30 november 2021
Technische Unie

Een circulaire economie: het lijkt nog zó ver weg. Toch is het doel van de Nederlandse overheid dat we in 2050 als land al volledig circulair zijn. Ook voor de installatiebranche wordt circulair installeren het nieuwe installeren. Het staat nu nog in de kinderschoenen, maar steeds meer installatiebedrijven verdiepen zich in de circulaire materie. Welke producten gooien we nu weg, maar kunnen hergebruikt worden? Complete badkamers uit slooppanden worden inmiddels al hergebruikt. Maar ook oude kabels, deuren en kozijnen, stenen, tegels, etc.  

Inspireren en installeren

Ook Technische Unie is druk bezig met het ontwikkelen van circulaire producten samen met leveranciers, klanten en andere schakels in de keten. Om klanten, leveranciers en anderen te inspireren hebben we een podcast mede mogelijk gemaakt over het proces naar circulaire productie van leverancier Hanzestrohm.

Om tot circulair installeren te komen zijn drie doelstellingen opgesteld.

  1. Maak bestaande productieprocessen nog efficiënter zodat er minder grondstoffen nodig zijn.
  2. Als je toch nieuwe grondstoffen gebruikt, zorg dan dat deze zoveel mogelijk duurzaam en hernieuwbaar zijn.
  3. Ontwikkel nieuwe productiemethodes én ontwerp nieuwe producten speciaal voor een circulaire economie. 

Bij een circulair installeren speelt de letter ‘R’ een prominente rol. De meest belangrijke R-en staan voor: 

  1. Rethink
  2. Re-use
  3. Recycle

Zoveel mogelijk hergebruiken

Het doel van circulair installeren is om zoveel mogelijk te hergebruiken. In eerste instantie het hele product. Dan de onderdelen en vervolgens de grondstoffen of materialen van het product. Ontwerpers en fabrikanten moeten daarom ook op een andere manier naar hun product kijken in de ontwerpfase. Uiteindelijk wil je naar en situatie waarin je nauwelijks tot geen afval meer creëert. 

De podcast

In deze podcast gaat het voornamelijk over Reuse én Reduce. Reuse staat voor het hergebruiken van een afgedankt, nog goed product, in dezelfde functie. Reduce staat voor het efficiënter gebruiken van grondstoffen door minder grondstoffenverbruik tijdens de productie en het gebruik van producten. Maar ook voor het verminderen van de CO2-uitstoot dat daarbij aan te pas komt.

Olaf Oosting, directeur van Valstar Simonis, gaat in gesprek met Gijs Hemmink, manager Sustainability bij Hanzestrohm. Hemmink is momenteel bezig met onderzoek naar de mogelijkheden van circulair ondernemen en het reduceren van de CO2-uitstoot. Maar ook hoe ze effectief de omkasting van afgeschreven rookmelders opnieuw kunnen hergebruiken. Kun je bepaalde producten wel circulair maken?

Beluister de podcast