VAN GRUNDFOS∞TECHNISCHE UNIE NAAR FABRIKANT∞EINDGEBRUIKER

Door Technische Unie
18 juli 2021
author-image

Sinds oktober 2018 zamelen we met Grundfos oude pompen in. Een mooi initiatief dat mogelijk door andere leveranciers en groothandels kan worden overgenomen. Om dit te onderzoeken nodigde Holland Pomp Groep, de vereniging van Nederlandse pompfabrikanten, een aantal partijen uit voor een Circo Track.

Circo Track retourlogistiek

Vanuit Technische Unie nam Stijnie Boertje-Riedijk, Project Manager Business Development A, samen met collega’s Wilfred Smit en Martijn Meuleman deel aan de track. “Zo’n track is een driedaags praktijkgericht ontwikkeltraject waarin je samen met een aantal ketenpartners een circulair traject uitwerkt,” legt Stijnie uit. “In deze track hebben we ons samen met de andere deelnemers beziggehouden met de retourlogistiek binnen de pompenbranche.”

Stoomcursus circulaire businessmodellen

Naast Grundfos en Technische Unie namen ook Wilo, KSB, Weir Minerals, Arbo pumps, Engie, Plieger, WeCycle en Paul van Dorp (vanuit de brancheorganisatie Techniek Nederland) deel. “Tijdens de eerste dag kregen we een stoomcursus over het ontwikkelen van verschillende circulaire businessmodellen,” vervolgt Stijnie. “Hoe gaat bijvoorbeeld Auping – dat het eerste circulaire matras ter wereld ontwikkelde – om met matrassen die terugkomen en hoe zit dat met Philips, dat licht als dienst aanbiedt?”

Gezamenlijke basis

Die eerste dag kregen alle deelnemers de basiskennis aangereikt die nodig is om op hetzelfde niveau met elkaar te kunnen praten. “Heel belangrijk,” beaamt Stijnie, “want je zit aan tafel met klanten, leveranciers, groothandelaren, brancheverenigingen en circulaire dienstverleners en wanneer eenieder door zijn eigen bril blijft kijken, maak je van die rechte lijn nooit een cirkel. In plaats van naar elkaar te blijven staren moet je grensverleggend met elkaar in gesprek willen en durven gaan. Een gezamenlijke basis en gemeenschappelijke kennis leveren daar een belangrijke bijdrage aan.”

Toewerken naar een algemenere opzet

De twee dagen daarna stonden in het teken van de retourlogistiek binnen de pompenbranche. “Dat Grundfos een terughaalsamenwerking heeft met Technische Unie en dat Wilo en Rensa iets soortgelijks hebben opgezet is leuk,” aldus Stijnie, “maar we willen natuurlijk toe naar een veel algemenere opzet. We willen van takeback Grundfos∞Technische Unie naar takeback pompleveranciers∞groothandelaren en uiteindelijk willen we de volledige cirkel fabrikant∞eindgebruiker rondmaken. En dat niet voor één product, maar voor alle productcategorieën!”

Elk product zijn eigen model

Het ene product kun je na een opknapbeurt prima hergebruiken, terwijl andere producten zich daar veel moeilijker of zelfs helemaal niet voor lenen. Zo heeft elk product een eigen circulair businessmodel nodig en daarmee ook een eigen eventuele retourlogistiek. “Ik vond het enorm inspirerend om deel te nemen aan deze Circo Track,” vertelt Stijnie enthousiast. “Alle deelnemers zijn echt gecommitteerd om een bijdrage te leveren aan een circulaire toekomst. Wanneer we de handen ineenslaan en een groeiend aantal leveranciers, groothandelaren, brancheorganisaties, klanten en circulaire dienstverleners meekrijgen, kunnen we samen de circulaire economie voor onze keten mogelijk maken!”

Takeback 1.0

Grundfos is het Take back programma begonnen met een duidelijke reden. Salesmanager Benelux, Michel Kraak, geeft daarover aan, ‘’Binnen Grundfos willen we niet alleen praten over duurzaamheid, maar ook echt iets doen. Voorheen werden pompen als afval of oud-ijzer afgedaan. Zonde als je ziet dat we tot 97% van een pomp kunnen recyclen.” Het bedrijf heeft het Take Back programma inmiddels in vier landen succesvol uitgerold. ‘’De pompen die retour komen worden in een speciaal daarvoor ingerichte werkplaats uit elkaar gehaald en per onderdeel wordt bekeken hoe dit gerecycled kan worden.” Samen met Technische Unie is het programma van 1 retourbak inmiddels gegroeid naar retourbakken verspreid over heel Nederland bij meer dan 75 installatiebedrijven. “En dat moeten er nog veel meer worden.’’

Takeback 2.0

De participatie in het Circo Track programma van HPG is dan ook de volgende stap in het proces volgens Michel, ‘’Om echt stappen te kunnen maken moeten we als keten samen gaan werken”. Ook Grundfos wil naar meer algemene opzet. Dat moet resulteren in de situatie waarbij alle kleuren pompen in alle retourbakken moeten kunnen worden gelegd. “Daar hebben we alle pompleveranciers, groothandelaren en klanten hard bij nodig. Laten we samen op weg gaan naar een circulaire toekomst van onze keten!”