CIRCULARITEIT: DE TOP 5 VERDIENMODELLEN

Door Technische Unie
2 mei 2022
Technische Unie

Circulariteit kan op verschillende manieren worden toegepast. Van het herbruiken van grondstoffen, tot eindproducten een tweede leven geven. Er zijn vijf manieren om circulariteit toe te passen met elk een eigen verdienmodel. Erg handig om hier een overzicht van te hebben, zodat u weet wat binnen uw project mogelijk is. 

We zetten de vijf circulaire verdienmodellen voor u op een rij:

1. Circulair ontwerpen

Bij dit verdienmodel gaat het om het ontwerpen en maken van (installatie)systemen met zo min mogelijk materialen, de inzet van hergebruikte onderdelen, stekerbare systemen en demontabel ontwerpen. Bij installeren worden bijvoorbeeld prefab-onderdelen eenvoudig ingeplugd op de elektrische infrastructuur in een pand. Het elektrisch netwerk kan zo op ieder gewenst moment eenvoudig worden aangepast.

2. Product as a service

Bij het ‘product as a service’ verdienmodel verschuift de verantwoordelijkheid voor het product van de klant naar de leverancier. De leverancier blijft eigenaar van een product. Dit stimuleert de fabrikant om het product of de installatie zó te ontwerpen dat het makkelijk valt te repareren, te demonteren en dat de restwaarde maximaal is. Het resultaat is dat producten en onderdelen optimaal worden ingezet en dat de gebruiker beter wordt bediend.

3. Levensduur verlenging

Dit is misschien al wel het meest toegepaste verdienmodel binnen de installatiesector. Bij levensduurverlening gaat het om het slim gebruiken van datamanagement, duurzame onderhoudscontracten, modificatie en het verbeteren van systemen. Dit zorgt ervoor dat de installaties langer meegaan. Een demontabel ontwerp is een belangrijk vertrekpunt. Zo kunnen systemen eenvoudig uit elkaar worden gehaald en worden aangepast naar de wensen van de klant.

4. Deelplatformen

Een deelplatform zorgt ervoor dat de capaciteit van producten optimaal wordt gebruikt. Overcapaciteit of onderbenutting wordt zoveel mogelijk voorkomen. Binnen de installatiesector in Nederland is Depot 4 een treffend voorbeeld. Depot 4 zorgt ervoor dat ongebruikte producten niet in de afvalstroom terecht komen, maar weer economisch waardevol worden door aanbod en vraag met elkaar te verbinden.

5. Waarde terugwinning

Bij dit verdienmodel gaat het erom systemen en onderdelen zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken. Dit is niet hetzelfde als traditionele recycling. In de circulaire economie wordt gesproken over downcyclen en upcyclen. Het doel is om zoveel mogelijk waarde te behouden, of zelfs toe te voegen. 

Upcyclen kan door te:

  • Refurbishen - Upgraden en updaten van systemen en productonderdelen met het oog op een tweede leven, zodat ze ‘als nieuw’ weer in de markt gezet kunnen worden.
  • Herfabriceren -Hergebruik van onderdelen van een systeem ofwel het inzetten van ‘tweedehands’ onderdelen.
  • Herbestemmen - Onderdelen gebruiken in een andere toepassing.