CIRCULAIRE ECONOMIE: HET BEGINT MET EEN 'R'

Door Technische Unie
5 mei 2021
author-image

Circulaire economie. De hele keten stoeit hiermee. De noodzaak is duidelijk, maar waar begint u? Voor een circulaire economie is een compleet andere manier van vragenstellen, zaken doen, ontwerpen en werken nodig. Het r-model biedt een overzicht van mogelijkheden die u kunt overwegen op weg naar een meer circulaire economie.

Het r-model geeft bedrijven houvast om te starten met circulair bouwen. Daarbij worden niet altijd dezelfde r-en gehanteerd. De meest voorkomende hebben we voor u op een rij gezet:

Refuse

De eerste stap naar in circulaire economie is niet een makkelijke: weiger het gebruik van grondstoffen. Lukt u dit niet (meteen)? Dan betekent dit niet dat er geen start in circulaire economie mogelijk is. Neem de volgende stappen door en kijk naar de mogelijkheden binnen uw bedrijf.

Reduce

In sommige gevallen kan het gebruik van grondstoffen moeilijk worden voorkomen. Wel kunt u onderzoeken of er bij de productie minder grondstoffen gebruikt kunnen worden. Kan bijvoorbeeld afval bij productie worden voorkomen of verminderd?

Redesign

Een belangrijk element van een circulaire economie is het terugstellen van de vraag. Wil uw klant lampen, of licht? Is de aanschaf van een product of het gebruik van een bepaald materiaal of verpakking überhaupt wel nodig? In deze stap ontwerpt u opnieuw uw project of product, met circulariteit als uitgangspunt.

Re-use

Hierbij hergebruikt u uw producten. Heeft u het product of materiaal niet meer nodig in uw proces? Waarschijnlijk is iemand anders er wél heel blij mee.

Repair

In een circulaire economie ziet u een verschuiving van een producteneconomie naar een diensteneconomie. Reparatie is hierin een belangrijk onderdeel. Hoe kunt u uw klanten of productstroom hierbij voorzien?

Refurbish

Hierbij biedt u niet alleen tweedehands producten aan, maar knapt u het product ook op. Gebruikte artikelen worden steeds vaker hersteld of vernieuwd om vervolgens verkocht te worden tegen een lagere prijs dan het gloednieuwe product.

Remanufacture

Bij Remanufacture worden er nieuwe producten gemaakt van (onderdelen van) oude producten.

Re-purpose

Een product hergebruiken met een ander doel. Zo worden oude treinrails nu gebruikt om gietijzeren pannen te maken. Maar u kunt ook denken aan kantoren die worden getransformeerd tot woningen Een andere ‘r’ die hierop aansluit is Retrieve: het terugwinnen van productcomponenten voor hergebruik, als er met het product zelf niets meer kan.

Recycle

Recycling is één van de laatste stappen in de circulaire economie. Dit komt omdat er bij recycling nog veel energie wordt verbruikt. Bij recycling verwerkt en hergebruikt u materialen.

Recover

Dit is de allerlaatste stap in de circulaire economie. Hierbij gaat het om energieterugwinning uit materialen. Zo wordt al het mogelijke gehaald uit restmateriaal.

Circulariteit is maatwerk

Niet elke ‘r’ uit dit model past in uw bedrijfsproces. Voor de overstap naar circulariteit is maatwerk nodig. Daarom gaan we graag met u in gesprek op welke manier u de eerste stappen zet naar een circulaire economie. Binnenkort vindt u ook klantverhalen terug op onze website met verschillende voorbeelden hiervan.

Een makkelijk overzicht van het r-model? Bekijk hieronder onze infographic: