CIRCULAIR BOUWEN EN INSTALLEREN: WAT STAAT U TE WACHTEN?

Door Technische Unie
20 mei 2022
Technische Unie

Het begrip verduurzamen is niet meer weg te denken uit onze nieuwe manier van leven en werken. We zijn op weg naar een nieuwe economie. Een economie die duurzaam en het liefst zelfs circulair is. De bouw- en installatiebranche spelen een belangrijke rol deze nieuwe economie. Maar wat betekent een circulaire economie voor uw werk?

De overheid stimuleert actief het verduurzamen van de bouw en installatiebranche. En Techniek Nederland wil graag de aanjager zijn van de overstap naar circulair bouwen en installeren. Want áls we al op een andere manier moeten werken, laten we het dan ook in één keer goed doen...

Wat houdt een circulaire economie in?

Maar wat betekent circulariteit en een circulaire economie nou precies? We leven al jaren in een grotendeels lineaire economie. Dat betekent dat we grondstoffen delven en die verwerken tot een product. Na gebruik gooien we dit product weer weg. Hergebruiken gebeurde niet veel, want daar verdienden fabrikanten geen geld mee. Ze wilden immers zoveel mogelijk nieuwe producten verkopen.

In een circulaire economie gaat dat anders. Nu is zoveel mogelijk producten produceren niet meer de norm. Nu moet er gekeken worden naar de waarde van het product en of het mogelijk is om grondstoffen zo lang mogelijk te behouden.

In een circulaire economie bestaat afval niet meer.  En grondstoffen, materialen en producten worden hergebruikt. Om tot een circulair product of gebouw te komen, moet er al begonnen worden met anders dénken. Dat begint al bij het ontwerp, maar ook tijdens de bouw, het gebruik, toekomstige verbouwingen, renovaties, sloop én het hergebruik van de materialen.

Dit heeft gevolgen voor alle bedrijven in de hele sector. Ook voor u. Gelukkig hoeft u het niet alleen te doen en gaan we het circulair bouwen en installeren met de hele branche aanpakken. 

Doekle Terpstra: 'We willen het én we moeten het'

Techniek Nederland pakt de kans voor een circulaire economie met beide handen aan. “We willen het én we moeten het”, zegt voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland. “In 2050 moeten we in Nederland immers 100% circulair zijn én geen CO2-uitstoot meer hebben.”
2050 lijkt nog ver weg, maar in 2030 moet onze economie al 50% circulair zijn. En dát is al over 8 jaar!
Daarom wil de organisatie nú al beginnen. Juist de bouw- en installatiebranche kan het voortouw nemen. De rest volgt dan vanzelf, is de gedachte.

Circulaire economie kans voor de installatiebranche

Dat klinkt ambitieus. De grondstoffen en materialen worden immers steeds duurder. Maar de Milieuprestatie van gebouwen wordt waarschijnlijk vanaf 2025 al aangescherpt van 0,8 naar 0,5. Kortom: we komen er eigenlijk niet onderuit. En misschien moeten we dat ook niet willen. De circulaire economie is namelijk een uitgelezen kans voor de installatiesector, schrijft Terpstra in de brochure ‘Starten met circulariteit’. Het biedt de sector namelijk kansen op nieuwe verdienmodellen waarbij er een meerwaarde ontstaat voor het installatiebedrijf, de klant én natuurlijk het klimaat.

Samen werken en kennis delen

Door samen te werken en kennis te delen over circulair bouwen en installeren gaan we stap voor stap naar een circulaire toekomst. De bouw- en installatiebranche spelen daar een super grote rol in. Zij zorgen er immers voor dat gebouwen op de juiste manier (zo energieneutraal mogelijk) worden gebouwd en ingericht.
Zij bouwen, installeren, onderhouden, controleren én repareren duurzame apparaten. En nu moeten de bouw- en installatiebedrijven zo snel mogelijk circulair gaan werken. Dat vergt een omslag in het denken én doen.

Brancheplan verpakkingen

Zo is er al een brancheplan verpakkingen opgesteld waar meerdere (installatie)bedrijven, fabrikanten, groothandels en andere ondernemingen voor hebben getekend. Ook Technische Unie is actief betrokken bij het opstellen van dit plan. Zo moeten we er op den duur voor zorgen dat er minder of zelfs geen verpakkingen meer gebruikt worden. Of alleen verpakkingen die hergebruikt kunnen worden. 

Voorbeelden circulair installeren

Op het YouTubekanaal van Techniek Nederland zijn meerdere vlogs te vinden over circulair installeren. Zo zijn er voorbeelden te zien van het hergebruik van cv-ketels en circulatiepompen, maar ook van het upcyclen van straatverlichting en het verminderen van verpakkingsafval. Ook Technische Unie biedt u de kans om uw circulatiepompen in te leveren zodat ze volledig hergebruikt worden. Dat doen we met keteninitiatief Circopomp. Het is een kleine stap met toch wel grote impact. Lees hier meer over Circopomp en hoe u kunt helpen >>