SAMEN CIRCULAIR MET HET 3R-MODEL

Door Technische Unie
22 juni 2021
author-image

De lineaire weg van produceren, gebruiken en weggooien raakt achterhaald. In 2050 moet Nederland volledig circulair en klimaatneutraal zijn. Kennis en vakmanschap op het gebied van circulair bouwen en installeren zijn cruciaal voor het creëren van een duurzame leefwereld. Binnen de keten moeten we samen circulaire processen ontwikkelen. Als ketenregisseur gaat Technische Unie die uitdaging samen met haar klanten en leveranciers aan.

Werken aan circulaire oplossingen

De verschuiving naar een circulaire economie biedt volop kansen. Kansen om binnen een ketenbrede samenwerking nieuwe bedrijfsmodellen en toekomstbestendige diensten te ontwikkelen. Hiervoor is het Team Circulariteit in gesprek met partners in de hele keten.

Van keten naar cirkel

Door samen met klanten en leveranciers in te zetten op circulaire oplossingen maken we de toekomst mogelijk. Producenten, slopers, distributeurs, (ver)kopers, (her)gebruikers, recyclers; alle partijen in de keten moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Samen met ons moederbedrijf Sonepar zetten we alles op alles om van onze keten een cirkel te maken.

Het 3R-model

De circulaire pilots die we starten, starten we samen met leveranciers, klanten, recyclers en/of demontagebedrijven. We gebruiken daarbij het 3R-model:

3R-model
  • Rethink: ontwerp of herontwerp een product dat geschikt is voor hergebruik (re-use) en vraag je af of alle materialen daadwerkelijk nodig zijn (refuse) en of je met minder materiaal hetzelfde kunt bereiken (reduce).
  • Re-use: verleng de levensduur van het product door hergebruik, reparatie, refurbishment (opknappen), remanufacturen (nieuwe producten maken van oude onderdelen) of repurposen (hergebruiken met een ander doel).
  • Recycle: aan het einde van de levensduur wordt het product gedemonteerd of gebouw ontmanteld en worden de onderdelen en grondstoffen hergebruikt.

Samen circulair = kiezen voor de rotonde

Voor een circulaire economie is een compleet andere manier van vragenstellen, zakendoen, ontwerpen en werken nodig. Als Technische Unie kennen wij geen grenzen om u hierbij te helpen. Wij maken het u graag gemakkelijk met ons circulaire assortiment, slimme oplossingen en specialistisch, duurzaam advies.

Door het 3R-model in te zetten hebben we met één van onze pompenleveranciers de cirkel rond weten te maken. De pompen worden op een zodanige manier ontworpen dat ze ook weer eenvoudig te demonteren zijn. Wij verkopen de pompen niet alleen, maar zamelen ze ook actief in wanneer ze vervangen of afgestoten worden. Vervolgens demonteert de leverancier de pompen en worden de grondstoffen hergebruikt.

Steeds vaker vermijden we de doodlopende lineaire weg en kiezen we samen met onze leveranciers en klanten voor de rotonde. Samen circulair!