SMART CEILING VOOR SMART BUILDING

Door Metz Connect
12 mei 2020
author-image

Smart building vereist een andere netwerkinfrastructuur dan we gewend zijn. In hedendaagse netwerken zijn we gewend de netwerkaansluitpunten te plaatsen in wanden, wandgoten en vloerdozen. Maar voor de toekomst is dit niet meer genoeg!

De afgelopen tientallen jaren installeerden we databekabelingsnetwerken op werkplekken voor voice, video en data toepassingen. Hiernaast werden in gebouwen voor allerlei toepassingen als IT, slimme verlichting, en camera’s een volledig eigen infrastructuur geïnstalleerd. De uniformiteit ontbrak!

Een gebouweigenaar wil echter een smart platform waar alle digitale toepassingen op zijn aan te sluiten en te beheren. Dit is mogelijk met systemen gebaseerd op IP-technologie. Het fysieke medium hiervoor gebruiken we al vele jaren: koper twisted pair en glasvezel bekabelingsystemen.

Maar voor een Smart building heeft u een aangepaste infrastructuur nodig met nieuwe oplossingen op andere locaties en met andere behuizingen dan we gewend zijn. Daarom biedt Metz Connect een speciale Smart Building Infrastructuur:

Voordelen van de Metz Connect Smart Building Infrastructuur