GEZOND BINNENKLIMAAT IN SCHOOLGEBOUWEN

Door Barcol-Air
24 september 2020
author-image

Onderzoeken wijzen uit dat het binnenklimaat in scholen zowel de gezondheid als de prestaties van leerlingen en docenten beïnvloedt.

Barcol-Air levert betrouwbare, luchttechnische oplossingen die bijdragen aan een gezond binnenklimaat in schoolgebouwen. Oplossingen die met de komst van het coronavirus op een toenemende belangstelling van overheden en schoolinstanties kunnen rekenen.

Drie niveaus van een goed schoolventilatiesysteem

Bij een ongezond binnenklimaat in scholen is vaak sprake van een te hoge CO2-concentratie in de lokalen, waardoor de beoogde minimumluchtkwaliteit - zoals vastgelegd in de wet- en regelgeving - niet wordt verkregen. Reeds in 2015 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dit probleem onderkent, waarna het programma van eisen ‘Frisse Scholen’ werd opgesteld. In dit programma zijn drie niveaus (klassen) vastgelegd die gelden als de minimale uitgangspunten waaraan een goed schoolventilatiesysteem dient te voldoen, te weten:

Klasse C | Acceptabel

Klasse B | Goed

Klasse A | Zeer goed

Variabel volumeregelaars van Barcol-Air

De variabel volumeregelaars van Barcol-Air zijn uitermate geschikt voor toepassing in schoolgebouwen. Met het VAV-systeem kan de luchthoeveelheid in luchttransportkanalen te variëren. Daarmee kunt u actief inspelen op wisselende ventilatie-omstandigheden. Bij een lage CO2-concentratie gebruikt het VAV-systeem een kleinere luchthoeveelheid, terwijl bij een hoge CO2-belasting juist sprake is van een grote luchthoeveelheid. Het systeem kan worden gecombineerd met diverse regelingen, waaronder 0-10V, ModBus, BacNet of KNX en wordt als plug & play-oplossing aangeboden. Uiteraard zijn de variabel volumeregelaars leverbaar in alle gangbare maatvoeringen voor toepassing in zowel ronde als rechthoekige kanalen. Het systeem wordt toegepast in scholen, maar ook in kantoren, zalen, horecagelegenheden en zorginstellingen.