Werkhandschoenen

Door Technische Unie
31 oktober 2022
author-image

Een fysieke barrière tussen uw handen en mogelijk letsel

Handbescherming zorgt er niet alleen voor dat uw handen schoon blijven en beschermt zijn tegen besmetting, maar biedt ook bescherming tegen mogelijk letsel. Ruim een derde van alle ongevallen op de werkvloer betreft hand- en vingerletsel. Snijwonden, verrekkingen, breuken, chemische en thermische brandwonden zijn een aantal van de meest voorkomende vormen van handletsel op de werkvloer. De belangrijkste reden voor deze ongevallen is het gebrek aan (de juiste) persoonlijke beschermingsmiddelen.

Daarom is het bij het kiezen en dragen van handbescherming niet alleen essentieel dat de handschoenen voldoen aan de juiste veiligheidsnormen, maar ook dat ze passen bij de werkzaamheden die er mee verricht worden. Moeten de handschoenen bijvoorbeeld brandveilig zijn of sterk genoeg zijn om een snee van een scherp voorwerp te voorkomen?

EN 388 normering

Op positie A staat de uitslag van de test voor de schuurweerstand. Dit is in de praktijk een cijfer en deze kan van 0 – 4 lopen, waarbij 4 het beste resultaat is.

Op positie F voor impact weerstand staat in de praktijk een P (passed test) of er staat niets, wat betekent dat de handschoen hierop niet getest is. 

EN 388 normering

Er zijn zoals u ziet twee posities voor de snijweerstand, B en E. Op positie B staat het resultaat van de testmethode voor snijweerstand volgens de zogenaamde Coupetest. Het resultaat wordt uitgedrukt in cijfers van 0 – 5.

Op positie E staat het resultaat van de ISO 13997 testmethode voor snijweerstand. Dit wordt uitgedrukt in letters van A – F, waarbij F de beste weerstand weergeeft.

De Couptest is een geaccepteerde testmethode die iets zegt over de weerstand van een handschoen tegen snijgevaren. Als er getest wordt op bepaalde vezels of metalen met een hoge snijweerstand, die gebruikt worden in speciale snijbestendige handschoenen, dan kent deze test nadelen en verdient de ISO 13997 test de voorkeur. U zult deze dan ook op de meeste snijbestendige handschoenen tegenkomen.

Handschoenen die beschermen tegen andere gevaren, zoals chemicaliën en micro-organismen (EN374) , hitte of vuur (EN407) of koude (EN511) hebben andere symbolen en moeten voldoen aan andere normen.

We benadrukken dus nogmaals dat de keuze in handbescherming afhankelijk is van de te verrichte werkzaamheden. Ontdek ons brede assortiment aan handschoenen, afgestemd op de meest uiteenlopende toepassingen.

Onze merken in werkhandschoenen