COMPLIANCE IS TOP OF MIND BIJ SONEPAR NEDERLAND

Door Esther Spitters
2 juni 2021
author-image

In zakendoen is het belangrijk dat je van elkaar op aan kunt. Van een betrouwbare business-partner mag u verwachten dat deze zich houdt aan geldende wetgeving, en handelt volgens transparante, hoogstaande normen en waarden. 

Het kompas gericht op compliance

Compass is het compliance-programma van Sonepar Nederland – en daarmee van Technische Unie en Van Egmond Groep. De gedrags- en integriteitsregels die hierin zijn vastgelegd, volgen uit wetgeving en uit de normen en waarden waar Sonepar voor staat. 

Voortdurend onder de aandacht

Het Compass-programma is altijd in ontwikkeling en wordt doorlopend onder de aandacht gebracht. Zo zijn de Sonepar Gedragscode, de Gedragscode voor Leveranciers en de Klokkenluidersprocedure gerealiseerd en gedeeld –onder zowel collega’s als buiten Sonepar Nederland.

Wie doet wat

De afdeling Legal & Compliance is verantwoordelijk voor de inhoud van Compass en voor de Klokkenluidersprocedure. Auditing, monitoring en evaluatie van Compass is in handen van de afdeling Internal Control. HR en Interne Communicatie dragen zorg voor de permanente compliance-training en communicatie. Systematisch houden we compliance zo ‘top of mind’.

Niet vrijblijvend

Compliance is niet vrijblijvend, overtreding van de complianceregels kan, afhankelijk van de ernst ervan, grote gevolgen hebben, variërend van een formele waarschuwing tot in het uiterste geval ontslag. 

Betrouwbare business-partner

Zo blijft Sonepar Nederland, en daarmee Technische Unie, constant in ontwikkeling om een betrouwbare business-partner te zijn die op een verantwoorde manier zakendoet.