AFVALBEHEERBIJDRAGE ZONNEPANELEN OP FACTUUR PER 1 JULI

Door Technische Unie
6 juli 2023
author-image

Stichting OPEN is verantwoordelijk voor het afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparaten, waaronder zonnepanelen. Vanaf 1 juli 2023 wordt het tarief voor zonnepanelen verhoogd naar €0,04 per kilogram. Meer informatie hierover vindt u hier

In overeenstemming met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat, is overeengekomen dat de afvalbeheerbijdrage voor zonnepanelen zichtbaar moet zijn op de factuur voor klanten van fabrikanten en importeurs. Deze beslissing is genomen op verzoek van de branche, vertegenwoordigd door Holland Solar en Zonne-energie Recycling Nederland. Het tonen van de bijdrage op de factuur zorgt voor een transparante en eerlijke markt, zonder dat dit van invloed is op de productprijs.

Doorberekenen aan eindklant

 Met ingang van 1 juli 2023 staat op onze facturen (op een aparte regel) de afvalbeheerbijdrage voor zonnepanelen. De bijdrage is afhankelijk van het gewicht van het zonnepaneel. Wanneer u dit doorberekent aan uw klanten, kunt u de term ‘verwijderingsbijdrage’ op de eindfactuur vermelden.