MVO

Technische Unie
15 februari 2022
author-image

Gezien de grootte van ons bedrijf zijn we ons ervan bewust dat Technische Unie een grote CO2-voetafdruk achterlaat op deze planeet. We vinden het echter van het grootste belang om deze voetafdruk zo klein mogelijk te maken. 

Om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, zijn we continu op zoek naar het implementeren van besparingsmaatregelen op het vlak van energie, transport en afval. Lees voor meer informatie over ons MVO-beleid ons MVO Visiedocument.

Gedragscode voor Leveranciers

Technische Unie B.V., onderdeel van Sonepar, streeft er naar haar dienstverlening zo effi ciënt en effectief mogelijk te doen met respect voor mens en milieu. Onze ambitie is om maatschappelijk verantwoord ondernemen een normaal onderdeel te laten zijn van ons dagelijks doen en laten.

Graag nodigen wij u uit om onderstaande gedragscode te ondertekenen, waarmee u onderschrijft dat u onze ambitie deelt om maatschappelijk verantwoord ondernemen een normaal onderdeel van uw bedrijfsvoering te laten zijn. Na ondertekening kunt u deze (digitaal) toesturen t.a.v. uw contactpersoon. Klik hier voor de Gedragscode voor Leveranciers van Technische Unie.

(The English version of the Code of Conduct for Suppliers can be downloaded here).