Via Mijn account en Mijn organisatie komt u op de overzichtspagina van de profielen. Onder het tabblad Instellingen kunt u Langdurig ingelogd blijven toestaan aanvinken en in het kader daaronder kunt u aangeven hoe lang medewerkers ingelogd blijven bij inactiviteit (bijvoorbeeld 8 uur = 480 mins). Let op: deze instelling geldt alleen voor medewerkers/profielen waarvoor Veiligheidsinstellingen toepassen is aangevinkt.

Via Mijn account en Mijn organisatie komt u op de overzichtspagina van de profielen. Onder het tabblad Instellingen kunt u bij Ingelogd blijven – veiligheidsniveau aanvinken of medewerkers opnieuw hun wachtwoord moeten invoeren als ze na een periode van inactiviteit een order willen plaatsen.