Garantie & defecten

De garantietermijn die Technische Unie hanteert is de termijn zoals deze door de fabrikant opgegeven wordt. De garantie informatie per leverancier is hier te vinden. Voor de afhandeling van een garantieclaim op de website kunt u hier een verzoek indienen. Hier wordt ook de garantieprocedure toegelicht. De garantieperiode gaat altijd in op de dag van de levering, voor een afwijkende garantietermijn kunt u contact opnemen met uw verkoopkantoor.

Dat is heel vervelend! U kunt hiervoor een retourzending indienen via de website, onder ‘Orders’ > ‘Retourneren’