Verbeter het energie-efficiëntiebeheer en de CII-rating in de scheepvaartsector

Door Schneider Electric
21 maart 2024
Schneider Electric

Vanaf 1 januari 2023 is het voor schepen verplicht om emissiegegevens te verzamelen voor het rapporteren van hun jaarlijkse CII-rating. Met Power Monitoring Expert heeft u een nauwkeurig en betrouwbaar energiemonitoring systeem waarmee u de CII-rating van uw schepen kunt verbeteren.

IMO EEXI & CII milieuvoorschriften effectief vanaf 2023

In 2018 kondigde de International Maritime Organization (IMO) het Greenhouse Gas Protocol (GHG-protocol) aan als onderdeel van haar initiatief om de hoeveelheid kooldioxide die door de internationale scheepvaartsector wordt uitgestoten, te verminderen. Deze verordening heeft tot doel om de koolstofintensiteit van elk schip met ongeveer 70% en de totale hoeveelheid koolstofuitstoot met 50% te verminderen ten opzichte van 2008, en dat alles tegen 2050. Twee van de kortetermijnmaatregelen van de strategie zijn de EEXI (Energy Efficiency Existing Ship Index), een technische verordening voor bestaande schepen, en het CII (Carbon Intensity Indicator) classificatiesysteem. Deze maatregelen die beide de scheepvaartindustrie op het kruispunt zetten van een grote transformatie is ingegaan op 1 januari 2023.

EEXI & CII milieuregelgeving

EEXI verwijst naar de hoeveelheid kooldioxide die wordt uitgestoten om 1 ton vracht per mijl te vervoeren, vooraf berekend en geïndexeerd op basis van de specificaties van het schip, zoals het motorvermogen en het gewicht in ton. EEXI is ook van toepassing op schepen die voorheen niet onder de Energy Efficiency Design Index (EEDI) vielen, die op 1 januari 2013 van kracht werd.

CII verwijst naar de hoeveelheid kooldioxide die wordt uitgestoten om 1 ton vracht gedurende 1 zeemijl te vervoeren, berekend en met terugwerkende kracht geïndexeerd op basis van de bedrijfsinformatie van het schip, zoals brandstofverbruik en afgelegde afstand. Op basis van de berekende waarde krijgen schepen een classificatie van A tot E. Schepen met een classificatie A, B of C voldoen aan de standaard. Elk vaartuig dat drie jaar op rij een classificatie D of E krijgt, moet een actieplan met corrigerende maatregelen indienen waarin wordt uitgelegd welke inspanningen zullen worden geleverd om een aanvaardbare classificatie (C of hoger) te krijgen.

CII-classificatiesysteem voor schepen die gekoelde en diepgevroren lading vervoeren

Gekoelde ladingen vertegenwoordigen een zeer belangrijk handelsproduct dat een belangrijk economisch segment van de wereldeconomie vormt, met talloze landen over de hele wereld die voedselvoorraden exporteren en importeren die gekoeld of bevroren moeten worden. Schepen die gekoelde containers vervoeren mogen niet als inefficiënt of minder efficiënt worden behandeld enkel omdat de lading gekoeld moet worden. Voor schepen die koelcontainers vervoeren mag volgens de IMO dan ook een correctiefactor worden toegepast die de berekening van de bereikte CII-classificatie corrigeert voor het brandstofverbruik voor koeling of verwarming van lading op het schip. Voor schepen zonder energiemonitoringsysteem geldt een standaardwaarde die als correctiefactor mag worden toegepast.  Voor schepen die het elektriciteitsverbruik van koelcontainers kunnen monitoren, mag het daadwerkelijk gemeten kWh-verbruik van koelcontainers, gemeten door de kWh-meters op het schip, als correctiefactor worden toegepast.

Voorbeeld van een 30-daagse operatie van een schip met 500 koelcontainers aan boord

  Energieverbruik per container Energieverbruik over 30 dagen van een schip dat 500 koelcontainers vervoert  
Zonder energiemonitoringsysteem 2,75 kW/h Standaardwaarde 2.75 kW x 24h x 30 x 500 = 990MW Shape
Met energiemonitoringsysteem 5,5 kW/h Gemeten waarde 5.5kW x 24h x 30 x 500 = 1,980MW 50% reductie

Nauwkeurige en betrouwbare energiemonitoring met Power Monitoring Expert

De toepassing van een energiemonitoringsysteem in combinatie met kWh-meters die het gebruik nauwkeurig kunnen meten is een belangrijke factor in het verbeteren van de CII-classificatie van schepen. Schneider Electric biedt een breed portfolio aan hardware- en softwareoplossingen die voldoen aan de IEC-norm en de scheepvaartsector ondersteunen bij het meten van het energieverbruik van koelcontainers en het opleveren van periodieke rapportages en analyses van het energieverbruik. Power Monitoring Expert van Schneider Electric is ontworpen om op maat gemaakte nieuwbouw- en retrofitoplossingen te bieden om de CII-rating van schepen te verbeteren. Aanvullend biedt Schneider Electric een uitgebreide projectondersteuning aan klanten bij de feitelijke installatie, het testen en het opleveren van een nauwkeurig en betrouwbaar energiemonitoringsysteem.

Installatiediagram

Schneider Electric Installatie diagram

Product specificaties

Software - POWER MONITORING EXPERT

SE Power Monitoring Expert (Software)
  • Visualisatie van energieverbruik (dashboard)
  • Diverse analyses van energieverbruik (per periode/ asset)
  • Schaalbaar (eenvoudige integratie met bestaande systemen)

Hardware - POWER LOGIC (POWER METER) & PANEL SERVER (GATEWAY)

PM5350

SE Power Logic Hardware PM5350

CE/UKAS/DNV Gecertificeerd

PM3250

SE Power Logic Hardware PM3250

CE/UKAS Gecertificeerd

PAS600T

SE Panel Server Gateway PAS600T

CE/UKAS Gecertificeerd