GRATIS PHOENIX CONTACT OVERSPANNINGSBEVEILIGINGS-STEKKER

Door Phoenix Contact
27 oktober 2021
author-image

Is overspanningsbeveiliging uitsluitend bedoeld als beveiliging tegen bliksem? Waarom zou ik eigenlijk overspanningsbeveiliging installeren? Maak een afspraak met onze specialist en ontvang een gratis overspannings-beveiliging.

Voor wie?

Met name elektro-engineers van middelgrote tot grote industriële installaties hielden zich bezig met dit soort vragen om een storingsvrije, onderhoudsarme en geautomatiseerde werking van een installatie te kunnen waarborgen. Maar door de energietransitie en het elektrificeren resp. automatiseren van woningen vragen tegenwoordig ook aannemers, vastgoedeigenaren en installateurs zich dit steeds vaker af.

Overspanningsschade

Maar bij wie slaat de bliksem nu werkelijk in? Is dat niet iets wat maar zelden voorkomt?

Dat klopt, het gebeurt maar zelden dat een woning door de bliksem wordt getroffen. Als we de vakliteratuur, de statistieken en de door verzekeringsmaatschappijen gemelde schadegevallen als gevolg van overspanningen analyseren, zien we dat ca. 80% van de overspanningsschade wordt veroorzaakt door schakelhandelingen en slechts ca. 20% door blikseminslag.

Verplichte overspanningsbeveiliging (SPD)

Maar doordat op steeds grotere schaal duurzame energiebronnen worden toegepast, zoals grote fotovoltaïsche (PV) installaties in het vrije veld of windturbines, leidt dit tot een toename van de schakelactiviteiten op middenspanningsniveau.

Deze zogenaamde SEMP's (switching electromagnetic pulses) hebben piekstromen en overspanningen tot gevolg. Dit fenomeen is nieuw, waarbij de elektriciteitscentrales de stroom lineair en volgens planning opwekten.

Al in 2007 werden in IEC 60364-44 (Low-voltage electrical installation Part 4-44: Protection for safety) op basis van risicoanalyses verschillende scenario’s beschreven voor een verplichte en aanbevolen toepassing van SPD’s. Steeds meer Europese landen laten deze risicoanalyses echter los. Zij stellen het toepassen van SPD’s verplicht bij nieuwe en gemodificeerde elektrische installaties.

Voorkomen is beter dan genezen

Zonder overspanningsbeveiliging bestaat er een reëel gevaar voor verlies en schade, zoals uitval van internet en Smart Home-systemen, een totale stroomuitval, verlies van data, het uitvallen van belangrijke apparaten en zelfs brand in de elektrische installatie.

Maak een afspraak, ontvang een gratis overspanningsbeveiligings-stekker

Wilt u schade of uitval door overspanning voorkomen? Maak geheel vrijblijvend een afspraak met onze specialist en ontvang een gratis overspanningsbeveiligingsstekker.

Oplossingen van Phoenix Contact

Voeding

De voeding van uw installaties en apparaten is met het steekbare meertraps beveiligingsconcept van Phoenix Contact effectief beveiligd

M&R

Onze overspanningsbeveiligingsmodulen voor M&R bieden u de optimale oplossing voor elke toepassing en helpen zo uitval van de installatie te voorkomen.

Data

Signaalinterfaces zijn bijzonder gevoelig voor overspanningen. Alle overspanningsbeveiligings-modules hiervoor zijn systeemconform en voorzien van de passende aansluittechniek.