Slim naar Label C

Door Technische Unie
6 april 2023
Technische Unie

 

Kantoorpanden met een oppervlakte van meer dan 100 m2 moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Voldoet een pand hier niet aan, dan mag het na die datum niet meer als kantoor worden gebruikt.

De maatregelen die u als eigenaar moet treffen om te voldoen aan de labelverplichting, verschillen per pand. Heeft u een pand met energielabel D, E of F, dan is het in de meeste gevallen zonder bouwkundige ingrepen naar energielabel C te tillen. Voor panden met energielabel G zijn ingrijpendere maatregelen nodig.

Voor welke bedrijfspanden geldt de label-C verplichting?

De label-C verplichting geldt in principe voor alle kantoorgebouwen met een minimale oppervlakte van 100 m2. Uitzonderingen op deze regel zijn:

 • Gebouwen waarin kantoorruimte een nevenfunctie is en minder dan de helft van het totale gebruiksoppervlak als kantoorruimte wordt gebruikt
 • Gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen
 • Beschermde monumenten
 • Gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten.
 • Gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt
 •  

  Wat als mijn kantoorpand geen energielabel C heeft op 01-01-2023?

  Kantoorgebouwen die op 1 januari 2023 niet aan de labelverplichting voldoen, mogen niet worden gebruikt en/of verhuurd als kantoor. Het bevoegd gezag (meestal de gemeente waar het pand staat) handhaaft de label C-verplichting en kan verschillende maatregelen opleggen. Naast dat het pand niet meer gebruikt en/of verhuurd mag worden, variëren de maatregelen van het geven van een waarschuwing tot het opleggen van een bestuurlijke boete.

   

  Duurzaamheidsadviseurs

  Wilt u advies over energielabel C en het verduurzamen van uw kantoorpand? Team Duurzaam helpt u graag!