Hoe het terugleveren van zonnestroom huishoudens nu geld kan kosten

Door Technische Unie
15 augustus 2023
Technische Unie

De stijgende populariteit van zonnepanelen heeft geleid tot een interessante paradox. De groeiende opwekking van zonnestroom heeft geleid tot overschotten tijdens zonnige uren, wat op zijn beurt heeft geresulteerd in zeer lage of zelfs negatieve energieprijzen op de groothandelsmarkt. Energieleverancier Vandebron heeft daarom een opvallende beslissing genomen die waarschijnlijk een domino-effect teweegbrengt binnen de hele energiesector...

Klanten die zonnepanelen bezitten, moeten zich voorbereiden op een heffing van gemiddeld 10 tot 20 euro per maand op hun energierekening, afhankelijk van de teruggeleverde hoeveelheid zonnestroom. Volgens Vandebron, die dit dinsdag heeft aangekondigd, zal de maximale maandelijkse heffing 46 euro bedragen.

Deze verandering heeft onmiddellijke gevolgen voor nieuwe klanten van Vandebron, terwijl bestaande klanten met panelen te maken krijgen met deze heffing bij de eerstvolgende herziening van hun tarieven. Klanten met variabele contracten kunnen deze aanpassing verwachten vanaf 1 oktober 2023. Interessant genoeg zullen klanten zonder zonnepanelen juist profiteren van relatief gunstigere stroomtarieven bij Vandebron.

'Ook met nieuwe regeling blijven zonnepanelen financieel aantrekkelijk'

Kim Verdouw, financieel directeur van Vandebron, licht toe dat deze maatregel bijdraagt aan een rechtvaardigere verdeling van kosten, waarbij klanten met zonnepanelen meer bijdragen aan het groeiend aantal panelen in Nederland. Verdouw benadrukt echter dat deze beslissing gunstig blijft voor de energietransitie en dat het opwekken van eigen zonne-energie financieel aantrekkelijk blijft.

Hoewel zonnepaneeleigenaren meestal weinig merken van deze schommelingen, heeft de overvloed aan zonne-energie geleid tot stijgende onbalanskosten voor het beheer van overmatige energie-invoer op het net.

Deze kosten zijn tot nu toe opgenomen in het stroomtarief voor alle klanten, wat feitelijk heeft geleid dat klanten zonder panelen meebetalen aan de zonnepanelen van zonnepaneeleigenaren. Kortom: het beheren van het net werd complexer en duurder. De kosten daarvoor kwamen vooral op het bordje van mensen zónder panelen.

Stimulans om opgewekte stroom direct zelf te gebruiken

Met deze groeiende ongelijkheid heeft de overheid de afbouw van het salderen voorgesteld. Hoewel deze verandering oorspronkelijk gepland was vanaf 2025, heeft de huidige politieke situatie dit in twijfel getrokken.

Vandebron heeft echter besloten niet langer te wachten. Het bedrijf biedt volledig in Nederland opgewekte groene stroom aan en heeft veel milieubewuste klanten aangetrokken, waarvan ongeveer 40 procent zonnepanelen bezit. Om de kosten eerlijk te verdelen en concurrerend te blijven, heeft Vandebron besloten de kosten rechtstreeks door te berekenen aan zonnepaneelbezitters.

Deze heffing wordt beschouwd als een 'volgende stap' in de energietransitie, waarbij de hoogte van de heffing varieert afhankelijk van de hoeveelheid energie die aan het net wordt teruggeleverd. Deze stap moedigt zonne-energiegebruikers aan om de energie die ze opwekken direct te gebruiken. Hoewel andere energiebedrijven deze aanpak naar verwachting zullen volgen, benadrukt Vandebron dat deze heffing de meest transparante en eerlijke methode is om stijgende kosten aan te pakken. Dit zou een nieuwe norm kunnen worden in de energiesector, aangezien bedrijven concurreren op basis van dit nieuwe tarief.