NIEUWE ISDE-SUBSIDIEREGELING. WAT VERANDERT ER DIT JAAR?

Door Technische Unie
3 maart 2021
Technische Unie

De investeringssubsidies voor huiseigenaren om woningen te verduurzamen zijn dit jaar veranderd. Om het aanvragen makkelijker te maken én om huiseigenaren te stimuleren te beginnen met verduurzamen. Wat is er precies aangepast en wat zijn de voor- en nadelen van deze nieuwe regeling?

Wanneer een huiseigenaar zijn woning wilde verduurzamen maakte hij tot eind december 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) aanspraak op twee subsidiepotten. Eén voor het isoleren van het huis (de SEEH) en één voor oplossingen zoals een warmtepomp of een zonneboiler (ISDE). Sinds dit jaar zijn deze twee potten samengevoegd om de aanvraag makkelijker te maken. En voor extra stimulans om woningen te verduurzamen. 

Minder geld in de subsidiepot, maar langere aanvraagtijd

Of het echt voordeliger is voor woningeigenaren is nog maar de vraag. Waar voorheen opgeteld ongeveer 180 miljoen euro aan subsidie ter beschikking werd gesteld, is dat dit jaar 124 miljoen. Een stuk minder dus. Maar, er zijn wel andere regels bijgekomen die het tóch voordeliger kan maken voor woningeigenaren. Zo hebben huiseigenaren bijvoorbeeld langer de tijd om de subsidie aan te vragen. Eerst moest dat binnen 6 maanden na het realiseren van de verbouwing. Nu mag het binnen 12 maanden. 

Woningtype niet meer relevant voor subsidie isolatie

Ook is de subsidie niet langer afhankelijk van het woningtype. Voorheen moest je bijvoorbeeld met een vrijstaande woning minimaal 50 vierkante meter spouwmuur isoleren om voor de SEEH-subsidie in aanmerking te komen. Bij een tussenwoning was dat minimaal 15 vierkante meter. Nu is het 15 vierkante meter voor álle woningen. 
Voor huiseigenaren met een etagewoning wordt het wel iets minder voordelig. Eerst konden zij al vanaf 13 vierkante meter subsidie voor spouwmuurisolatie krijgen. Nu wordt dat ook voor hen vanaf 15 vierkante meter. 

Ook bij andere vormen van isolatie wordt per vierkante meter gerekend. De nieuwe bedragen kunnen woningeigenaren hier vinden. 

Eén isolatiemaatregel, maar wel in combinatie met duurzame energie-installatie

Maar er is nóg meer veranderd. In de vorige regelgeving moesten woningeigenaren minimaal twee isolatiemaatregelen nemen om in aanmerking te komen voor subsidie. Nu hoeft het maar één maatregel te zijn. Maar wel in combinatie met een warmtepomp, zonneboiler óf aansluiting op een warmtenet. Ze moeten dus hoe dan ook twee maatregelen uitvoeren om in aanmerking te komen voor subsidie.

Verening Eigen Huis vindt dat jammer, schrijven ze in hun maandelijkse magazine. "Deze regels verhogen namelijk de drempel voor huishoudens met een beperkt budget om hun woning te verduurzamen."

Subsidiepot is er elk jaar

Een ander voordeel aan de nieuwe regeling is dat een huiseigenaar nooit bang hoeft te zijn dat de subsidiepot op is. Mocht de pot al leeg zijn tijdens de aanvraag, dan kan het aangevraagd worden voor het volgende jaar. Voorheen was die garantie van nieuw subsidiegeld in het jaar erna er niet. 

Waterzijdig inregelen niet meer binnen de subsidieregeling

Sommige energiebesparende maatregelen vallen vanaf dit jaar niet meer onder de subsidieregeling, zoals een energiebesparende thermostaat, waterzijdig inregelen van een cv-installatie en een ventilatiesysteem. Dat waterzijdig inregelen niet meer in de regeling valt, is jammer. Het is sinds vorig jaar verplicht wanneer men een nieuwe cv-ketel koopt én het zorgt voor een zuiniger gebruik van de cv-installatie.  

Meer weten over de nieuwe ISDE-subsidieregeling? Alle informatie vindt u op rvo.nl