ISDE-REGELING GEWIJZIGD IN 2022: WAT IS ER NIEUW?

Door Technische Unie
14 februari 2022
Technische Unie

Het ISDE-subsidiebedrag is sinds 2022 verhoogd. De komende jaren blijft de subsidie stijgen. En dan met name voor de aanschaf van warmtepompen. Dit jaar komt er 64 miljoen euro bij. Zo is er voor duurzame investeringen zoals warmtepompen, zonneboilers en isolatiemaatregelen in totaal 228 miljoen euro beschikbaar gesteld. Los van de grotere subsidiepot is er nog meer gewijzigd. Dit moet u weten:

De ISDE-regeling – Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing – bestaat al sinds 2016. De subsidie kan gebruikt worden voor onder meer de aanschaf van duurzame verwarmingsoplossingen die niet onder de SDE+ regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie) vallen. Het kabinet kondigde vorig jaar aan dat de ISDE-subsidie voor warmtepompen vanaf dit jaar drie jaar lang wordt verhoogd.

Van 20 naar 30 procent dekking op aanschaf warmtepomp

Vorig jaar kon een gemiddelde investering in een warmtepomp dankzij de ISDE-subsidie voor ongeveer 20 procent worden gedekt. Dit jaar is 30 procent van die investering gedekt. Hier moest dus ruim 64 miljoen extra voor bijkomen in de subsidiepot. Volgend jaar zelfs 96 miljoen en in 2024 128 miljoen.
De totale pot van 228 miljoen kan besteed worden aan warmtepompen, isolatie, zonneboilers, zonnepanelen, windmolens (alleen zakelijke gebruikers) en aansluiting op een warmtenet (alleen VvE’s). 

Wat is er gewijzigd aan de ISDE-regeling?

De ISDE-regeling die dit jaar ingaat, loopt door tot 2025. Er zijn verschillende dingen gewijzigd de afgelopen jaren. Sinds 2020 is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor duurzame maatregelen in een nieuwbouwwoning. Sinds januari 2021 is het mogelijk om ook subsidie te krijgen voor isolatiemaatregelen. (Voorheen kon dat alleen met de SEEH-regeling) En VvE’s kunnen sinds diezelfde maand subsidie krijgen voor het collectief aansluiten op een warmtenet. 

Wanneer subsidie op isolatiemaatregelen?

Als een woningeigenaar zijn huis wil isoleren, kan hij subsidie voor vijf typen isolatiemaatregelen aanvragen. 

  1. Dakisolatie
  2. Gevelisolatie
  3. Vloerisolatie
  4. Hoogrendementsglas
  5. Spouwmuurisolatie

Om in aanmerking te komen voor subsidie op isolatiemaatregelen moeten er minimaal twee maatregelen tegelijk worden genomen. Dit kunnen twee isolatiemaatregelen zijn, maar ook bijvoorbeeld vloerisolatie in combinatie met een warmtepomp. Die twee maatregelen-regel geldt overigens alleen als een huiseigenaar subsidie wil op isolatie. Niet als hij bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler wil aanschaffen. 

Nieuwe maatregel: de ingrijpende renovatie

Per 1 februari 2022 is een nieuwe maatregel ingegaan voor ingrijpende renovaties. Bij de renovatie van een woning of gebouw is het vanaf deze maand verplicht een minimale hernieuwbare energie (HE) toe te passen als er een installatie voor ruimteverwarming of ruimtekoeling wordt geplaatst, vernieuwd, veranderd óf vergroot. De vereiste minimumwaarde HE is afhankelijk van de verhouding tussen het dakoppervlak en de gebruiksoppervlakte van de situatie ná de renovatie. De minimumwaarde is te bepalen met de rekentool van rvo.
Het gevolg van deze maatregel is dat bij ingrijpende renovaties een (hybride)warmtepomp, zonnepanelen of zonneboiler feitelijk verplicht worden. 

Waar gaat de meeste ISDE-subsidie naar toe?

Vorig jaar werd 68,2 miljoen euro aan subsidie door particulieren aangevraagd. Daarvan werd 70 procent (47,6 miljoen euro) besteed aan isolatiemaatregelen. 26 procent werd aangevraagd voor de installatie van warmtepompen. 3 procent voor zonneboilers en minder dan een ton werd aangevraagd door VvE’s voor aansluiting op een warmtenet. In de zakelijke markt, die geen ISDE-subsidie kunnen aanvragen, is de warmtepomp de koploper. Op nummer twee stond de zonneboiler. 

Hoe regel je ISDE-subsidie?

Het regelen van ISDE-subsidie gaat via de website van rvo. Hier is ook de nieuwe ISDE-apparatenlijst te vinden. Wanneer een apparaat is aangeschaft ná 31 december 2021, geldt de nieuwe, hogere subsidie. De aanvraag voor subsidie moet binnen twaalf maanden na installatie worden geregeld.