EMISSIEVRIJE STADSLOGISTIEK IN ONZE BINNENSTEDEN

Door Technische Unie
10 mei 2021
author-image

Eind 2014 tekenden 54 partijen de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES). Het doel van deze Green Deal is het realiseren van zo veel mogelijk emissievrije stadslogistiek in aanloop naar 2025. Inmiddels hebben veertien gemeenten formeel aangekondigd in 2025 een zero-emissiezone in te voeren. Eén van die gemeenten is Utrecht, waar Technische Unie op 1 maart een pilot Emissieloze Bezorging startte.

Ambitie

Technische Unie heeft de ambitie om de groenste kennis- en distributiepartner te zijn. “Dat betekent dat we een voortrekkersrol moeten pakken op het gebied van emissievrije stadslogistiek,” betoogt Stijnie Boertje-Riedijk, projectmanager Sustainable Business Development. “Vanuit onze ambitie hebben we onszelf tot doel gesteld ruim voor 2025 100% emissieloze leveringen mogelijk te maken. Als we gaan zitten wachten op wet- en regelgeving, redden we dat niet. Dit bereiken we alleen wanneer we de mouwen opstropen en er gewoon mee aan de slag gaan!”

Doorpakken

Deze pilot in Utrecht is nog maar het begin. “Klopt,” vindt ook Stijnie. “Wanneer we massaal overstappen op kleinere voertuigen om de binnensteden te beleveren, zal het aantal vervoersbewegingen toenemen. Dat willen gemeenten voorkomen, dus kijken we ook naar samenwerkingsmogelijkheden waarbij bijvoorbeeld een externe partij leveringen van verschillende leveranciers voor één adres of locatie bundelt. Op 3 mei zijn we in Leiden gestart met een nieuwe pilot van vier weken, waarbij een externe partij de bestellingen bij onze klanten aflevert vanuit een logistieke hub.”

100% emissieloze leveringen voor 2025

Het blijft niet bij deze pilots. “Zeker niet,” lacht Stijnie. “We hebben nog een heleboel te ontdekken en te testen; bijvoorbeeld om te bepalen wat we op IT-gebied nodig hebben om op een zo efficiënt mogelijke manier onze routes te kunnen plannen. We willen pilots opzetten met andere voertuigen en met andere externe partijen om te leren welke combinaties op welke locaties het beste werken. We willen graag onderzoeken of we onze eigen overslagpunten kunnen inrichten als logistieke hubs, zodat we goederen van andere partijen kunnen uitleveren. We willen klantspecifieke pilots draaien om te kijken waar we elkaar in kunnen ontzorgen en op welke gebieden we elkaar juist weten te versterken. We hebben dus nog genoeg te leren, maar die 100% emissieloze leveringen gaan er komen. Ruim voor 2025!