INZET VOOR INCLUSIEF WERKGEVERSCHAP OPNIEUW ERKEND

Door Technische Unie
13 september 2022
author-image

Iedereen die wil werken, verdient bij Technsiche Unie een kans. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bieden wij op duurzame wijze werk aan. Dat bewijst de vernieuwde certificering voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). 

De wereld kan en moet een mooie plek zijn, waarbij we verantwoord omgaan met mensen, grondstoffen, materialen en producten. Daarom zetten wij ons in voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Inclusief werkgeverschap

Iedereen die voor ons van waardevolle betekenis is of kan worden, geven wij een kans. Ook iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt, of mensen van een sociale werkplaats. Dit noemen wij inclusief werkgeverschap.

Technische Unie draagt graag bij aan een inclusievere samenleving en doet graag zaken met PSO gecertificeerde bedrijven. Dit laatste is ook waardevol bij aanbestedingen en een voorwaarde voor het PSO-keurmerk.

Wat is het PSO-keurmerk?

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Het geeft inzicht in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren.

Landelijke norm

TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

meer over...