INSTALLATIELOGISTIEK MAAKT HET VERSCHIL

author-image

Efficiëntie en effectiviteit zijn binnen uw installatieprocessen van groot belang. Naast onze bestaande logistieke dienstverlening bieden wij daarom logistiek maatwerk. Zo leveren we voor elke vraag een klantspecifieke oplossing. Deze verfijnde logistieke dienstverlening tot op de werkplek noemen we Installatielogistiek.

U kunt Installatielogistiek naar rato inzetten. Besparingen realiseren in uw reguliere proces, maar ook bij specifieke projecten.

Een juiste inschatting van montage-uren is het meest kritische onderdeel van uw calculatie. De beheersing van deze uren tijdens het installatieproces bepaalt voor een groot deel uw winst.

 

Wij ontzien uw monteurs van bijzaken zoals het aanvoeren van gereedschappen, producten en onderdelen, zodat zij hun tijd tijdens het installatieproces effectief besteden. 

Logistieke modules

Vier speciaal ontwikkelde modules zorgen er voor dat Installatielogistiek in de praktijk werkt. Binnen deze modules zijn onze installatielogistieke dienstverlening en hulpmiddelen gegroepeerd. Zij ondersteunen een efficiënt verloop van uw installatieproces. 

De vier logistieke modules zijn: 

  • Hulpmiddelen
  • Maatwerklogistiek
  • Prefabricage
  • Coördinatie

Installatielogistiek verbetert efficiëntie en maximaliseert resultaat. 

Specialistenwerk

De praktijk leert dat u de hoogste efficiëntie bereikt wanneer de productbehoeften voor uw projecten in een vroeg stadium in kaart worden gebracht. Samen met u maken we een inventarisatie. Deze quickscan geeft een compleet overzicht van inspanningen en kosten. 

Zo kunt u een goed onderbouwde beslissing nemen. De quickscan is de basis voor ons commercieel voorstel en logistiek werkplan. Daarin wordt uw project en de voorgestelde inzet van logistieke hulpmiddelen en diensten beschreven. Het biedt u gedetailleerd inzicht  in ons plan van aanpak, de planning en uw team van Technische Unie voor een feilloze administratieve ondersteuning. 

Speciale aandacht geven wij aan de manier waarop u wilt communiceren. Beschikbaarheid voor overleg en evaluatie zijn essentieel. Een goede samenwerking en verstandhouding tussen uw en onze specialisten staan centraal. Daarnaast hebben onze specialisten veel aandacht voor planning, coördinatie en begeleiding. Want naast hulpmiddelen die slim ingezet worden, is het succes van Installatielogistiek vooral mensenwerk: specialistenwerk.

Ook aan de slag?

Tijdwinst, flexibiliteit, minder faalkosten, een efficiënter bedrijfsproces én minder CO-2 uitstoot? Wie wil dit niet! Heeft u interesse in installatielogistiek? Neem contact op met uw verkoopkantoor.