DUURZAAMHEID EN LOKALE WET- EN REGELGEVING

author-image

Duurzaam ondernemen doen we samen. Voor een schonere wereld, toekomst en installatiebranche. Technische Unie helpt u graag verder op het gebied van duurzaamheid bij onderstaande initiatieven.

BREEAM

BREEAM is de methode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Bij certificering wordt beoordeeld op 9 categorieën. Bij sommige categorieën zoals materialen, transport en energie helpt Technische Unie u om een zo hoog mogelijke score te behalen. 

Zo maakt de inzet van één logistieke partner het makkelijker om de BREEAM-score te verhogen.

BLVC - Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie

BLVC omvat 4 belangrijke aspecten waar tijdens een bouwproject veel aandacht naar moet uitgaan. Aan de hand van de BLVC-systematiek komen opdrachtgevers van projecten en hun bouwers tot goede afspraken met de omgeving van het project, zodat deze zo min mogelijk hinder ervaren. Het project wordt dan zo soepel mogelijk tot een goed einde gebracht. Hoewel werken zonder overlast te veroorzaken niet mogelijk is, kunnen er wel maatregelen op de verschillende BLVC-gebieden genomen worden om de hinder acceptabel te maken.

Technische Unie ondersteunt u in het kader van deze bepalingen in o.a

  • Duurzame transportmiddelen
  • Logistieke city hubs (Technische Unie overslagpunten)
  • Tijdsleveringen 
  • Bouwticketsystemen

Zero Emissie Stadslogistiek

Inmiddels hebben 26 gemeenten besloten om vanaf 2025 een zero-emissie zone in te voeren. Een aantal gemeenten zit dicht tegen zo’n besluit aan. De ambitie van minimaal 30 gemeenten vanaf 2025 is dus heel dichtbij’, aldus de coördinator duurzame en efficiënte stadslogistiek.

Technische Unie biedt inmiddels voor een groot aantal binnenstedelijke gebieden, emmissievrije transport voertuigen aan voor de fijndistributie van installatietechnische materialen. Ook voor spoedleveringen in de binnenstad maken wij gebruik van elektrische bestelvoertuigen.