OPLEIDING MONTEUR ONDER DAK

Technische Unie
6 oktober 2022
Technische Unie

De Opleiding Monteur onder Dak bestaat uit de modules Solar-Electrical 1, Solar-Electrical 2 en Solar-Inspection en het examen Monteur onder Dak. U kunt deze modules ook los volgen.

Wilt u deze opleiding in combinatie met een andere opleiding ter voorbereiding op een functieprofiel, geeft u dat bij inschrijving aan in het opmerkingenveld. Meer informatie hierover vindt u in onze Opleidingswijzer

Let op! Het is niet verplicht om alle modules te volgen. Mogelijk zijn door opleiding of ervaring bepaalde modules voor u overbodig. Loopt u daarom goed de inhoud van de modules door om dit voor uzelf te bepalen.

Resultaat

Na afronding van de opleiding Monteur onder Dak en na het behalen van het examen Monteur onder Dak bent u aantoonbaar vakbekwaam voor het uitoefenen van de functie Monteur onder Dak. U kunt daarmee binnen door InstallQ erkende bedrijven aangewezen worden als vakbekwaam persoon.

Over deze opleiding

Met de opleiding Monteur onder Dak leert u – volgens de geldende regels en normen – omvormers aan te sluiten op de meterkast, de installatie in bedrijf te stellen en ook op goed functioneren te kunnen controleren en onderhouden.

Module Solar-Electrical 1 (1 dag)

Solar-Electrical 1 is noodzakelijk voor iedere professional die zonnestroomsystemen aansluit. Tijdens deze module worden de NEN 1010, andere normen en de netcode als uitgangspunt genomen voor het praktisch aansluiten van een zonnestroomsysteem. De module Solar-Electrical 1 behandelt:

 • Installeren conform NEN 1010 en andere geldende normering
 • Aansluiten van DC en AC
 • Verdeelinrichtingen
 • DC-bekabeling en connectoren
 • Aarding / vereffening

Let op: Deze module maakt ook deel uit van de opleiding Ontwerp & Advies. Heeft u deze opleiding al gevolgd, dan hoeft u deze module uiteraard niet opnieuw te doen. Geeft u dit aan in het opmerkingenveld bij inschrijving.

Module Solar-Electrical 2 (1 dag)

U leert waarom alle elektrotechnische zaken rondom PV op een bepaalde manier aangelegd moeten worden. Solar-Electrical 2 behandelt onder andere:

 • Uitgangspunten NEN- en IEC-normen en Netcode Elektriciteit
 • Optimaal benutten van een hoofdaansluiting
 • Stroomstelsels en foutbeveiliging met of zonder aardlekschakelaar
 • Kortsluitvastheid overstroombeveiliging
 • Specifieke eisen aan DC-lastscheiders, -connectoren en -toestellen
 • Geschiktheid van bestaande verdeelinrichting bij parallelle stroombronnen
 • Bliksembeveiliging, brandrisico’s en veelvoorkomende storingen

Module Solar-Inspection (1 dag)

U leert hoe u in de praktijk een PV-systeem volgens de normen inspecteert en hoe u eventuele fouten opspoort. Rapportage is onderdeel van de training. Solar Inspection behandelt bijvoorbeeld:

 • Uitgangspunten, inspectiefrequentie en inspectiesoorten
 • Voorbereiding, verslaglegging en aansprakelijkheid
 • Uitvoeren visuele controle, meting en beproeving (AC en DC), monitoringsysteem
 • Aandachtspunten veilig inspecteren en invullen inspectiechecklist
 • IV-curve-analyse

Examen

Met het examen laat u zien dat u de stof beheerst. Het examen bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. In het theoriedeel (maximaal 1,5 uur) krijgt u vragen waarmee u inzicht in en beheersing van de stof aantoont. In het praktijkdeel (ongeveer 1 uur) laat u zien dat u de stof uit de opleiding Eerste Monteur Dak goed kunt toepassen. Indien u voor beide onderdelen een voldoende haalt ontvang je het diploma en wordt u geregistreerd in het Centraal Register Techniek en het Solar-Register. 

In het kort:  
Voor wie: Installateurs die zelfstandig alle werkzaamheden, rondom het aansluiten en realiseren van zonnepanelen-installaties die onder het dak plaatsvinden, willen uitvoeren. En die binnen hun bedrijf en binnen de InstallQ erkenning aangewezen willen worden als vakbekwaam persoon.
Duur: 4 dagen
Maximum aantal deelnemers: 8 deelnemers
Investering:  € 1795,-

Deze pagina is met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet volledig, up-to-date of onjuist is. Technische Unie kan in dat geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of kosten die hieruit voortvloeien. Wij verwijzen u naar de algemene voorwaarden en de opleidingsvoorwaarden op deze website.