SOLAR-INSPECTOR MET VOORBEREIDING OP SCIOS-SCOPE-12-EXAMEN

Normen en richtlijnen Technische Unie
8 oktober 2021
author-image

In de opleiding Solar-Inspector leert u zonnestroomsystemen aansluiten en volgens de SCIOS-Scope-12-normen inspecteren. De opleiding bestaat uit vier onderdelen: Solar-Electrical I, Solar-Electrical II, Solar-Inspection en de Scope 12-examenvoorbereiding. 

Resultaat

Met het SCIOS-Scope-12-examen op zak, inspecteert u zonnestroomsystemen volgens de geldende normen. Bij een eerste inspectie (EBI) let u vooral op de kwaliteit van de aanleg. Bij periodieke vervolginspecties (PI) beoordeelt u de toestand van de installatie. Hierbij kijkt u naar de technische staat, de bouwkundige constructie, de brandbaarheid van materialen en naar andere risico-componenten. 

Over deze opleiding

In de opleiding Solar-Inspector leert u zonnestroomsystemen aansluiten en volgens de SCIOS-Scope-12-normen inspecteren. De opleiding bestaat uit vier onderdelen: Solar-Electrical I, Solar-Electrical II, Solar-Inspection en de Scope 12-examenvoorbereiding. Heeft u deze onderdelen afgerond, dan legt u het SCIOS Scope-examen af bij ITV

Solar-Electrical I

U leert hoe je de belangrijkste elektrotechnische zaken rondom PV-systemen aanlegt in overeenstemming met de NEN 1010 en andere geldende normen. Solar-Electrical I behandelt onder andere:

 • Installeren conform NEN 1010 en andere geldende normering
 • Aansluiten van DC en AC
 • Verdeelinrichtingen
 • DC-bekabeling en connectoren
 • Aarding/potentiaalvereffening

Let op! Deze module maakt ook deel uit van de opleiding Solar-Topfitter. Kunt u aantonen dat u de opleiding Solar-Topfitter met goed gevolg hebt afgerond? Dan krijgt u voor de module Solar-Electrical I een vrijstelling. Dit heeft invloed op de prijs van deze opleiding. Neem hiervoor contact op via tucampus@technischeunie.com.

Solar-Electrical II

In dit vervolg op Solar-Electrical I leert u waarom alle elektrotechnische zaken rondom PV op een bepaalde manier aangelegd moeten worden. Solar Electrical II behandelt onder andere:

 • Uitgangspunten NEN- en IEC-normen en Netcode Elektriciteit
 • Optimaal benutten van een hoofdaansluiting
 • Stroomstelsels en foutbeveiliging met of zonder aardlekschakelaar
 • Kortsluitvastheid overstroombeveiliging
 • Specifieke eisen aan DC-lastscheiders, -connectoren en -toestellen
 • Geschiktheid van bestaande verdeelinrichting bij parallelle stroombronnen
 • Bliksembeveiliging, brandrisico’s en veelvoorkomende storingen
Solar-Inspection

U leert hoe u in de praktijk een PV-systeem volgens de normen inspecteert en hoe u eventuele fouten opspoort. Rapportage is onderdeel van de training. Solar Inspection behandelt bijvoorbeeld:

 • Uitgangspunten, inspectiefrequentie en inspectiesoorten
 • Voorbereiding, verslaglegging en aansprakelijkheid
 • Uitvoeren visuele controle, meting en beproeving (AC en DC), monitoringsysteem
 • Aandachtspunten veilig inspecteren en invullen inspectiechecklist
 • IV-curve-analyse
SCIOS Scope 12 examenvoorbereiding

Voor deelnemers die na het volgen van de modules Solar-Electrical I, Solar-Electrical II, en Solar-Inspection het SCIOS Scope 12-examen gaan afleggen.

Inhoud:

 • Examentraining
 • Opstellen van een inspectierapport
 • Uitleg acceptatie-criteria
 • Bespreken Technisch Document 18
 • Oefenen circuit-impedantie berekeningen

Na het volgen van deze module, kunt u zich rechtstreeks inschrijven voor de examens bij het Instituut voor Technische Vakexamens (ITV). De kosten hiervoor bedragen € 513,- excl. btw (Theorie €205,- excl. btw en praktijk €308,- excl. btw).

 

In het kort

Uw achtergrond:

U bent klant bij Technische Unie.

Voor wie:

U beschikt over MBO+-denkniveau, elektrotechnische kennis en basiskennis op het gebied van Solar. Nog geen of niet voldoende solarbasiskennis, volg dan eerst de module Solar-Allround.

Duur:

4 dagen (3 dagen training, 1 dag examenvoorbereiding)

Maximaal aantal deelnemers:

10 deelnemers

Investering:

€1.995,00 (excl. btw) per persoon, incl. studiemateriaal en lunch

   

Deze pagina is met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet volledig, up-to-date of onjuist is. Technische Unie kan in dat geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of kosten die hieruit voortvloeien. Wij verwijzen u naar de algemene voorwaarden en de opleidingsvoorwaarden op deze website.