HET ENERGIEPLEIN: ONTDEK DE KANSEN VAN ENERGIE EN WATER

Door Technische Unie
20 juni 2022

Ons inspiratiecentrum Smart Building in Utrecht is geopend. Het centrum bestaat uit sfeervolle ruimtes waarin u alle facetten van een slim gebouw worden uitgelicht. Klimaat, beveiliging, licht, energie en processen. Daarnaast is een een Energieplein waar wij innovatieve totaaloplossingen tonen op het gebied van energiemanagement, C02-reductie en watermanagement. 

Energiemonitoring: dat is pas echt smart

Een smart building is pas echt smart alsje verstandig omgaat met energie. Oat betekent concreet inzicht in de energiestromen van een gebouw. In ans lnspiratiecentrum tonen we een combinatie van hardware en software die ans alles vertelt over de energiestromen van het gebouw. Denk bijvoorbeeld aan de opbrengst van zonnepanelen, het verbruik van de airco en de hoeveelheid stroom die 

beschikbaar is voor het laden van de elektrische auto's. Deze informatie wordt in een overzichtelijk dashboard verwerkt. Natuurlijk laten we via dit platform oak realtime het energieverbruik van ans eigen lnspiratiecentrum zien 

Smart laden van elektrische auto's

De explosief groeiende markt van elektrische auto's zorgt ervoor dat de vraag naar laadpalen enorm is gestegen. Dat betekent oak een uitdaging voor het elektriciteitsnet. Met slimme producten die de taal van de laadpaal omzetten naar de taal van het gebouw voorkomen we overbelasting van de hoofdzekering. Zo kan iedere auto laden met het op dat moment beschikbare vermogen 

In ans !nspiratiecentrum tonen we oak laadoplossingen voor zowel zakelijk als privegebruikers 

Zonne-energieopslag

Met de stijgende energieprijzen en het einde van de salderingsregeling in zicht, wordt het thuis opslaan van energie steeds interessanter. !n ans centrum tonen we diverse accu's voor de opslag van zonne­-energie.
Zo oak een zoutwateraccu. Deze is niet alleen super veilig, maar oak nag eens milieuvriendelijk.

Warmtepomp met PVT-paneel als bron

Ook warmtepompen ontbreken niet in het Jnspiratiecentrum Smart Building. We tonen een PVf-paneel in combinatie met een warmtepomp. Dit is een fluisterstille oplossing omdat de panelen op het dak de 

bran zijn voor de water/water warmtepomp. Er is dus geen buitenunit. De opgewekte stroom van de zonnepanelen is vaak voldoende om het elektrisch verbruik van de warmtepomp af te dekken 

Watermanagement: wees voorbereid op een natte toekomst

Oak brengen we watermanagement onder de aandacht. Door het regenwater op te vangen en te gebruiken, verspillen we geen schoon drinkwater meer. Zo kun je het opgevangen water gebruiken om bijvoorbeeld je tuin te sproeien of een auto mee te wassen. Regenbuien warden door klimaatverandering steeds feller en duren langer. Om het riool te ontlasten kun je bijvoorbeeld infiltratiekratten plaatsen. Het regenwater loopt eerst in die kratten en vanaf daar langszaam de grand in. Pas als de kratten helemaal vol zijn zal het systeem overlopen naar het riool. Daarmee ontlastje niet alleen het riool, maar houd je ook het grondwater op peil 

Bezoek lnspiratiecentrum Smart Building

Met deze innovatieve oplossingen laten we zien datje duurzaamheid en smart niet meer los van elkaar kunt zien. Ze zijn met elkaar verbonden.

Deze innovaties in het echt bewonderen? Maak een afspraak en kom langs!