THEMACAMPAGNES

Binnen Technische Unie staan een aantal thema’s centraal, zoals Smart en Duurzaamheid. Er is een campagneplanning met een thema uitgewerkt per periode. Dit biedt voor u mogelijkheden om samen met ons de markt op te gaan. De behoeften van klanten verschillen.

Daarmee verschilt ook de invulling van de thema’s per segment en welke middelen we hiervoor inzetten. Wilt u inhaken op onze thema’s? Vraag uw contactpersoon naar een laatste update van de planning en de mogelijkheden.

 

Kenmerken

Doelgroep:       Afhankelijk van de campagne 
Doelstelling:     Awareness of Conversie
Bereik:                Afhankelijk van de campagne    
Frequentie:       In overleg

Mogelijkheden:    Details worden later bekend                                     gemaakt om zo goed                                     mogelijk op actuele                                     omstandigheden te kunnen                                     inspelen