DOELGROEPEN

Doelgroepen

Continu voeren wij kwantitatieve en kwalitatieve analyses uit. Zo komen we tot steeds scherpere klantinzichten. Dankzij deze klantinzichten, maar ook dankzij de hechte samenwerkingsverbanden met u en andere partners verbeteren we voortdurend de manier waarop we onze klanten benaderen. Zo blijven we relevant binnen alle segmenten.

Met behulp van dit overzicht met marketingmiddelen ziet u met welke middelen u die verschillende segmenten kunt bereiken. De drie meest genoemde segmenten zijn: lokale installateurs, industrie en key accounts. Hieronder leest u welke klanten we tot deze segmenten rekenen.

Het segment lokale installateurs telt ongeveer 22.000 klanten. Binnen dit segment onderscheiden we twee klanttypen: de zelfstandige installateur en de zelfstandige klusser, onderverdeeld in E-, W-installateurs en Generalisten

De zelfstandige installateur:

Deze klant is trots op zijn vak! Als erkend installateur is hij jong begonnen met werken. Tijdens zijn werk heeft hij zijn kennis uitgebreid en diploma’s gehaald. Hij is zeer geïnteresseerd in innovatie en nieuwsgierig naar de technische werking, toepassing en specificaties van nieuwe materialen en oplossingen. Dit type klant werkt veel voor particulieren en als onderaannemer.

De zelfstandige klusser:

Deze klant vindt prettig contact met zijn klanten belangrijk. Hij wil goed advies geven en houdt graag alles zelf in de hand. Hij heeft een brede interesse, en verdiept zich graag in nieuwe producten en mogelijkheden. Hij wil graag weten hoe dingen technisch werken en wat de specificaties zijn. Hij heeft behoefte aan installatie-instructies, -advies en -video’s. Ook kijkt hij naar prijzen en acties. Deze klant werkt veel voor particulieren en utiliteit.

Het segment industrie telt ongeveer 20.000 klanten. Binnen dit segment onderscheiden we vier klanttypen: machinebouw/OEM, eindgebruikers/MRO paneelbouw en industriële installateurs. Voor de industrie is het heel belangrijk om op duurzame wijze te produceren en speelt de klimaattransitie een belangrijke rol. Producten die bijdragen aan CO2-reductie en elektrificatie verdienen speciale aandacht.

Machinebouw/OEM:

Machinebouwers leveren maatwerk of seriematige machines aan de eindgebruikers in de maakindustrie. Ze willen betrouwbare en veilige machines opleveren tegen zo laag mogelijke kosten. De beslissers binnen dit klanttype zijn de directeur, de engineer en de inkoper. De directeur is geïnteresseerd in oplossingen om zijn concurrentiepositie te verbeteren. De engineer is geïnteresseerd in technische productinformatie. De inkoper wil meer weten over procesoptimalisatie. We onderscheiden binnen dit klanttype de groepen: paneelbouw, machinebouw, elektrische apparaten en transportmiddelen.

Eindgebruikers/MRO:

Voor de maakindustrie is het van belang dat de fabriek blijft draaien maar wel efficiënt. Er wordt gekozen voor betrouwbare producten en slimme producten. De fabriek moet ten slotte blijven draaien! Snelle service en logistieke betrouwbaarheid maken het verschil. We onderscheiden binnen dit klanttype de segmenten: voeding, verpakking en chemie.

Industriële installateurs:

Industriële installateurs werken voor MRO in samenwerking met de technische dienst. Ze worden ingeschakeld bij calamiteiten of als er regulier onderhoud gepleegd moet worden. Flexibel en snel kunnen schakelen is de belangrijkste toegevoegde waarde.

Paneelbouwers:

Paneelbouwers ontwikkelen en leveren besturingskasten en bedieningspanelen aan de OEM. De werkzaamheden van een paneelbouwer zijn zeer specialistisch. Het zijn echte vakmensen die beschikken over de nodige kennis en ervaring. Voor deze klantgroep hebben we specifieke diensten ontwikkeld zoals de EPLAN plug-in.

Het segment Technische Dienst bestaat uit ruim 29.000 klanten. In 2023 besteden we gericht aandacht aan Technische Dienst voor de zorg en voor de horeca/recreatie.  Het is van belang dat alles blijft werken, daarom wordt gekozen voor betrouwbare producten. De Technische Dienst is verantwoordelijk voor een breed pallet aan toepassingen zowel op E- als op W-gebied. Steeds vaker werkt men in de zorg en horeca/recreatie met een duurzaamheidskeurmerk en daar zullen producten aan moeten voldoen.

Technische Unie heeft zo’n 30 Key Accounts. Key Accounts zijn grote installatie-, bouw- en energiebedrijven die landelijk georganiseerd, gevestigd en werkzaam zijn. Deze grote bedrijven zijn toonaangevend in hun sector en nemen dikwijls het voortouw als het om vernieuwing gaat. Hiermee weten ze zich te onderscheiden van hun concurrenten. We richten ons specifiek op de doelgroepen Technisch Beheer & Onderhoud en Projecten.

Key Accounts zijn geïnteresseerd in tijd- en kostenbesparende diensten. Ook houden ze zich bezig met duurzame oplossingen en circulair bouwen en installeren. Nieuwe informatie vinden ze voornamelijk online of via best practices van concullega’s. Hun kennis houden ze op peil via beurzen.

Key Accounts onderscheiden zich van de andere segmenten doordat we als groothandel met verschillende medewerkers binnen één bedrijf betrokken zijn. Met Key Accounts vormen we echt een team en kunnen we maatwerkoplossingen bieden.