Het segment industrie telt ongeveer 10.000 klanten. Binnen dit segment onderscheiden we vier klanttypen: machinebouw/OEM, eindgebruikers/MRO paneelbouw en industriële installateurs. 

Wij bieden u de mogelijkheid om deel te nemen aan campagnes die wij speciaal aan deze klantgroepen richten.
 

Kenmerken

  • Actiematige en/of bewustwordingscampagnes vanuit Technische Unie i.s.m. meerdere leveranciers
  • De themacampagnes kunnen ingaan op actualiteiten (bv energiestransitie of stijgende energiekosten), de engineer zelf  of spelen in op een seizoen
  • Per thema worden passende mediapakketten ontwikkeld waarop kan worden ingetekend
  • Bewustwordingscampagnes worden met name online ingezet, actiematige (conversie) campagnes worden omnichannel ingezet
  • 2 maanden voor de start van de campagne worden briefingsdocumenten, templates en/of aanleverbestanden verstuurd aan de betrokkenen