DUURZAAM ONDERNEMEN - THEMA CAMPAGNES

CO2 reductie DZH

We verstaan onder duurzaam ondernemen aan de ene kant bijdragen aan de klimaattransitie met producten die daarbij ondersteunen als warmtepompen, laad- en zonnesystemen. Ook de uitfasering van TL is nog steeds belangrijk maar we kijken ook naar toekomstige kansen zoals de drinkwatervoorziening en waterbesparende systemen.

Aan de andere kant kijken we ook naar onze eigen bedrijfsvoering en personeelsbeleid. Hoe kunnen we samen met partners in de keten duurzaam ondernemen op het gebied van logistiek, verpakking en circulair gebruik van materialen om CO2 te reduceren. Hiervoor is onder andere het circulaire icoon ontwikkeld waarmee producten in de webshop extra aandacht krijgen. We zullen klanten op veel verschillende manieren en omnichannel stimuleren om voor duurzame oplossingen te kiezen.

U kunt ervoor kiezen om samen met ons uw duurzame boodschap over te brengen door aan te haken op de thema's die wij voeren.
 

Kenmerken

  • Actiematige en/of bewustwordingscampagnes vanuit Technische Unie i.s.m. meerdere leveranciers
  • De themacampagnes kunnen ingaan op actualiteiten (bv energiestransitie of stijgende energiekosten), de installateur zelf (de werkbus) of spelen in op een seizoen (bv het cadeauseizoen)
  • Per thema worden passende mediapakketten ontwikkeld waarop kan worden ingetekend
  • Bewustwordingscampagnes worden met name online ingezet, actiematige (conversie) campagnes worden omnichannel ingezet
  • 2 maanden voor de start van de campagne worden briefingsdocumenten, templates en/of aanleverbestanden verstuurd aan de betrokkenen