ENERGIE BESPAREN IN DE INDUSTRIE

Technische Unie
27 november 2020

Sinds 1 juli 2019 moeten alle bedrijven met een energieverbruik vanaf 50.000 kilowattuur en/of 25.000 kubieke meter gas inzicht geven in hun energieverbruik en in de genomen maatregelen voor energiebesparing. Ditzelfde geldt sinds 5 december 2019 voor alle bedrijven met een energie-auditplicht (EED). De handhaving van de Informatieplicht Energiebesparing ligt bij de gemeenten en de omgevingsdiensten.

Wet Milieubeheer

De Wet milieubeheer verplicht bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken om alle mogelijke energiebesparende maatregelen te treffen. De maatregelen zijn al officieel opgesteld, in april 2020 werd deze lijst geüpdatet.

Energie besparen doet u zo:

Informatieplicht energiebesparing

Heeft uw bedrijf een energiebesparingsplicht? Dan diende u uiterlijk 1 juli 2019 te laten weten welke maatregelen uw bedrijf heeft genomen.

Voorschriften voor motoren en frequentieregelaars

De Europese Unie probeert de milieueffecten van energiegebruikende apparaten zoveel mogelijk te beperken zonder bedrijven en consumenten hierbij op onnodige kosten te jagen. Begin oktober 2019 is de verordening voor de minimale efficiëntie van elektromotoren en frequentieregelaars ingegaan. Dit overheidsbesluit vervangt de verordening van (EG) 641/2009.

Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++)

Periodiek stelt de overheid de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) open. De regeling is de opvolger van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) en streeft naar een emissiereductie van 49% in 2030. 

Op dit moment is de Stimuleringsregeling gesloten.

Online Wetchecker Energiebesparing

Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet heeft de overheid de online Wetchecker Energiebesparing gepubliceerd. Met deze test ontdekt u binnen vijf minuten welke wettelijke verplichtingen voor uw onderneming gelden. Krijg vandaag nog inzicht in uw energiebesparingsverplichtingen.

Energie-investeringsaftrek

Wilt u als bedrijf fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. 

   

Stikstof en de industrie, hoe zit dat?

Opeens was daar de stikstofcrisis. Boeren, bouwers, allemaal werden ze hard geraakt in hun bedrijfsvoering. Ook automobilisten moeten eraan geloven, vanaf maart 2020 wordt de maximumsnelheid op snelwegen verlaagd naar maximaal honderd kilometer per uur. Hoe is dat eigenlijk voor de industrie? Lees hier verder.