Samenwerking voor een duurzame toekomst: Sonepar introduceert Green Offer

Technische Unie
18 juni 2024
Technische Unie

De wereld om ons heen verandert. De noodzaak om duurzamer te leven en te werken wordt steeds groter. Sonepar, ons moederbedrijf, neemt haar verantwoordelijkheid daarin serieus. Ook geloven we, dat door samenwerking met onze klanten en leveranciers er nóg meer te bereiken is. We delen kennis, ontwikkelen innovatieve oplossingen en streven naar een betere toekomst voor iedereen. 

Wat betekent het Green Offer?

In augustus 2022 lanceerde Sonepar als eerste distributeur in de sector een uniek instrument: het Green Offer. Dit label geeft klanten inzicht in de CO2-voetafdruk van producten, zodat ze bewuste keuzes kunnen maken.

Het Green Offer helpt je om te kiezen voor producten die beter zijn voor het milieu. Het is een soort etiket op producten dat laat zien hoeveel CO2 ze uitstoten tijdens de productie, tijdens het gebruik én aan het einde van de levensduur.

Hoe werkt het Green Offer?

 • Wetenschappers hebben een eenvoudige manier bedacht om te berekenen hoeveel CO2 een product uitstoot, van begin tot eind.
 • Dit heet de levenscyclus van een product. Denk hierbij aan de grondstoffen die nodig zijn om het te maken, het transport, het gebruik en hoe het als afval wordt verwerkt.
 • Bureau Veritas, een onafhankelijk bedrijf, controleert of alles goed berekend is.

Waarom is het Green Offer handig?

Het Green Offer bij een product is handig omdat je daarmee producten met elkaar kunt vergelijken en kiezen voor degene met de beste CO2-score. Ook help je op deze manier mee om duurzamer met materialen en producten om te gaan. Daarnaast worden fabrikanten aangemoedigd om hun producten zo te maken, dat ze beter zijn voor het milieu. 

Score A, B of C

Producten worden ingedeeld in drie categorieën: A (uitstekend), B (zeer goed) en C (goed). Zo kunnen klanten eenvoudig de meest milieuvriendelijke opties identificeren.

 • Categorie A: 20% met de laagste CO2eq-emissies* 
 • Categorie B: de producten daartussenin
 • Categorie C: 20% met de hoogste CO2eq-emissies 

Als er niet genoeg leveranciers en producten zijn om een betrouwbare vergelijking te maken en een score toe te kennen, wordt alleen het groene blaadje aangeduid om aan te geven dat er CO2eq-informatie beschikbaar is. Dit betekent ook dat de leverancier moeite heeft gedaan om op transparante wijze gegevens te verstrekken en zijn impact op het milieu aan te geven. 

Hoe werkt de methodologie achter de scores?

 De Green Offer-methodologie is gebaseerd op de volgende stappen:  

 • Sonepar stelt de berekeningsmethode per productgroep vast, die door Bureau Veritas wordt geverifieerd. 
   
 • De leveranciers van Sonepar delen hun milieuprestatieverklaringen en een grote hoeveelheid technische gegevens van hun producten met Sonepar. 
   
 • De kwaliteit van de gegevens wordt gecontroleerd en vervolgens berekent Sonepar de CO2eq-emissies over de volledige levenscyclus van elk product, inclusief constructie, transport, gebruik en einde van de levensduur. 
 • De CO2-voetafdruk wordt uitgedrukt in kg CO2eq, die niet alleen CO2 omvat, maar ook de broeikasgassen die worden aanbevolen door het IPCC (IPCC Third Assessment Report, 2001). 
   
 • Na het berekenen van de CO2-uitstoot krijgen de producten een label: A, B of C. Er zijn minstens 30 producten en 2 leveranciers nodig om de producten met een representatieve statistische steekproef met elkaar te kunnen vergelijken. 

Samenwerking voor een betere toekomst

Sonepar nodigt alle stakeholders uit om deel te nemen aan het Green Offer. Samen kunnen we de installatiebranche duurzamer maken en bijdragen aan een leefbare planeet voor toekomstige generaties.

Wat zijn CO2eq-emissies?

*CO2eq-emissies, uitgesproken als 'CO2-equivalent emissies', staan voor de uitstoot van broeikasgassen omgerekend naar CO2-equivalenten. Dit betekent dat alle broeikasgassen, zoals koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en fluorhoudende gassen (F-gassen), worden omgerekend naar hun opwarmingsvermogen ten opzichte van CO2.

Waarom is dat belangrijk? Omdat niet alle broeikasgassen evenveel invloed hebben op het broeikaseffect. Methaan is bijvoorbeeld 25 keer krachtiger dan CO2, en lachgas zelfs 298 keer krachtiger. Door alle emissies in CO2-equivalenten uit te drukken, kunnen we ze met elkaar vergelijken en de totale broeikasgasuitstoot van een product, bedrijf of land berekenen.

Voorbeelden van CO2eq-emissies:

 • 1 kg CO2-emissie is gelijk aan 1 kg CO2-eq emissie.
 • 1 kg methaan emissie is gelijk aan 25 kg CO2-eq emissie.
 • 1 kg lachgas emissie is gelijk aan 298 kg CO2-eq emissie.