GEEF OUDE GRUNDFOS-POMPEN EEN NIEUW LEVEN!

Door Technische Unie
7 juli 2021
author-image

Nieuw leven voor uw oude Grundfos-pomp? Vanaf nu kunt u oude Grundfos-pompen inleveren bij álle verkoopkantoren van Technische Unie. Het materiaal van deze oude pompen wordt voor ruim 97 procent gerecycled! Dat is 10 procent méér dan bij een traditionele afvalverwerker. Een stap in de richting van een circulaire economie!

In oktober 2018 nam Grundfos in samenwerking met Technische Unie het initiatief om oude Grundfos-pompen in te zamelen voor recycling. De pilot van de inzameling begon in het verkoopkantoor van Zwolle. Inmiddels kunt u op álle verkoopkantoren terecht om uw oude Grundfos-pompen in te leveren.

Recyclen Grundfos-pompen

Het inzamelen van Grundfos-pompen is een start om een circulair productieproces te realiseren. Waarom oude pompen weggooien, als je de materialen kunt hergebruiken? “We realiseren ons goed dat we fantastische producten maken, maar dat we daar ook een berg materiaal voor nodig hebben”, vertelt Marco Pastoor, marketingmanager van Grundfos Nederland. “Het vervangen van onze oude pompen zorgt voor afval. Maar met dat afval kunnen en moeten we meer doen. Onze grondstoffen zijn immers niet oneindig.”

Inleveren pompen bij Technische Unie kost u niets

Door de Take-back die Grundfos en Technische Unie samen hebben opgezet is de materiaalimpact gedaald doordat er geen materialen van de pompen meer worden vernietigd. Oude Grundfos-pompen werden voorheen deels gerecycled bij een traditionele afvalverwerker. Maar hier kon niet al het materiaal van de pompen opnieuw gebruikt worden.

Nu levert u, als klant van Technische Unie, oude Grundfos-pompen in bij uw verkoopkantoor. Dat kost u niets én u zorgt ervoor dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de materialen. Een stap in de richting van een beter milieu.

Conventionele recycling versus Grundfos recycling

Conventionele recycling van de Grundfos-pompen is een eerste stap om verspilling van grondstoffen én belasting voor het milieu terug te dringen. Toch is dit proces het niet compleet transparant en optimaal. Bij deze manier van recyclen is het namelijk onduidelijk hoe en waar het materiaal precies terechtkomt. Ook worden de materialen niet meer ingezet om een nieuwe pomp te produceren.

Daarnaast worden er materialen verspild, omdat hooguit 87 procent van de pompen gerecycled wordt. Levert u een oude pomp in bij Technische Unie? Dan is het mogelijk om maar liefst 97 procent van het materiaal te recyclen in de Grundfos-fabriek. Minder dan 1 procent van het materiaal wordt naar de stortplaats gestuurd. Ook wordt er sociale werkgelegenheid gecreëerd bij het demonteren van de oude pompen.

Werkt u mee aan een circulaire economie?

Inleveren van oude Grundfos-pompen kunt u vanaf nu kosteloos bij alle vestigingen van Technische Unie. U herkent een inzamelpunt aan de roll-up en inzamelbak in de winkels. Zo niet? Dan kunt u hem afgeven aan de balie.

Verzamelpunt op uw locatie

Komt u nooit in de winkel? Dan kunt u een eigen bak aanvragen die u in uw eigen werkplaats zet. Zodra de inzamelbak vol is, zal Technische Unie de oude pompen verzamelen om deze vervolgens in de Grunsfos-fabriek af te leveren.

Wat gebeurt er met uw oude Grundfos-pomp?